SPORT 2000 Česko Slovenský pohár Towerrunning 2018 (CSPT 2018)

Pod záštitou České asociace běhu do schodů a Slovenskej asociácie v behu do schodov sa tento rok uskutoční SPORT 2000 Česko Slovenský pohár Towerrunning 2018. Pre bežcov je pripravených 8 pretekov, z toho 4 v Čechách a 4 na Slovensku.

Pravidlá rok 2018

Súťaž

Bodové hodnotenie

Body sa prideľujú podľa oficiálnych celkových výsledkov z každého preteku.

Poradie 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Body 80 68 60 54 48 44 40 36 33 30 27 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kalendár pretekov, ktoré sú súčasťou Česko-slovenského pohára v behu do schodov.

Štartovné na jednotlivé preteky:

Viď web organizátora.

Registrácia:

Na jednotlivých pretekoch, respektíve vopred na stránkach organizátora.

Víťaz:

Víťazom CSPT 2018 sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodov. V prípade bodovej zhody rozhoduje bodový zisk z finále.

Ceny:

Na jednotlivých kolách CSPT 2018 vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. (oceňuje organizátor)

Finančné odmeny:

Celkový prizepool pre prvých troch mužov a ženy je dohromady 800 euro! Prví 4 muži a 4 ženy si delia celkové prizemoney

Kategórie:

Československý pohár je vyhlásený len v jednej kategórií. Muži a ženy samostatne.

Účastník:

Účastníkom CSPT 2018 je každý, kto sa zúčastní aspoň jedného preteku.

Podmienka finančných odmien:

Ceny sú pre najúspešnejších, bez rozdielu národnosti či štátnej príslušnosti. Podmienkou je platná registrácia v TWA ( Towerrunning World Association, www.towerrunning.com ) alebo registrácia v Českej asociácii v behu do schodov alebo Slovenskej asociácií v behu do schodov na rok 2018. Bez platnej registrácie nie je možné prideliť body za žiadny pretek.

Registráciu je možné uzavrieť priamo na preteku.

Vyhlasovateľ:

Organizátor: Slovenská asociácia v behu do schodov, Česká asociácia v behu do schodov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmeny.