Slovenská asociácia v behu do schodov / Towerrunning Slovakia

Logo slovenskej asociácie behu do schodov Towerrunning Slovakia

Slovenská asociácia v behu do schodov / Towerrunning Slovakia je občianske združenie. Zakladajúcimi členmi sú Tomáš Čelko, Stano Janega a Dano Čečetka. Poslaním Towerrunning Slovakia je vytvárať podmienky na rozvoj behu do schodov na Slovensku, prispievať k uspokojovaniu potrieb svojich členov, chrániť práva a záujmy svojich členov - a to predovšetkým v týchto oblastiach činnosti:

Slovenská asociácia v behu do schodov / Towerrunning Slovakia je členom Towerrunning World Association.